Vår historia

  • Backa Övre är nämnt första gången 1546 och kallades då Bocka. En husbehovs kvar som var i bruk till omkring sekelskiftet har funnits på ägorna. Mellan inägorna och sjön Fegen finns skyttegravar som vittnat om att kriget en gång dragit fram i våra bygder.
  • 1950 John Einar Andersson (f 29/7 1916, d 18/8 1968) sålde det till dåvarande Kalvs kommun.
  • 1952 i samband med kommunsammanslagningen övergick ägandet till Kindaholms kommun. *

* Kalvs Hembygdsförening, (1980). Kalv – en gränsbygd. s 205-206.

  • 1972 Backa Övre ägs av Svenljunga kommun. Boningshuset har renoverats ett par gånger och rustats upp.
  • 1973 Fegenprojektet planeras
  • 1977 Fegenprojektet skrinläggs
  • 1988 Backa Loge Föreningen bildas

Backa Loges Föreningen

Kalv Byalag ordnade under 1987 några tillställningar i form av grillfester med dans på det kommunägda Backa Övre i Kalv. Året därpå bildades en egen förening, Backa Loges föreningen, vilken sedan dess bedrivit verksamhet av skiftande slag i den 1929 uppförda ladugården på fastigheten.

Från början var det danser, dels mogendanser och dels pensionärsdanser. I samband med dessa evenemang serverades kaffe med dopp och varm korv. Lotterier ordnades också för att hjälpa till att finansiera verksamheten. Under dansen ”storhetstid” på Backa Logeordnades fyra pensionärsdanser och fyra eller fem mogendanser varje år. Höjdpunkten var midsommarafton med familjefest med dans kring lövad stång på eftermiddagen och dans på logen på kvällen. Familjefesten på dagen är fortfarande en välbesökt tillställning, numera med möjlighet att i glatt sällskap avnjuta en midsommar buffé med sill och jordgubbstårta.

Från början serverades kaffe och korv lite provisoriskt vid bord på logen i samband med danserna men 1991 stod serveringen i det före detta fähuset färdig och från 1996 finns även möjlighet att inta sitt kaffe på ”gödselstaden”. Borden i caféet har tillverkats av föreningsmedlemmar i en studiecirkel under ledning av Kjell Lauren, Kalv, medan en del av stolarna tillverkats av Olle Johansson, Limmared.

Även själen ska ha sitt och på Backa Loge får den det genom årligen återkommande evenemang som viskvällar med såväl kända dom okända artister vilka dock har det gemensamt att de är fantastiskt duktiga och bjuder på härlig underhållning i kulturens tecken. Musiktävlingar, med de gemensam gräns i Fegensjön, är också välbesökta och festliga evenemang. Olika yrkesgrupper får då mäta sina musikaliska och andra kunskaper med varandra och många av de tävlande har visat sig besitta verklig talang när det gäller att spexa och roa publiken. Det faktum att tre landskap delar gränder i Fegen resulterade under några somrar i ”Landskapsmöten” i form av hantverksutställningar med deltagare från alla tre landskapen, kombinerat med diverse kringarrangemang.

Redan 1987 ordnades, då i byalagets regi, den första ”Pingstpromenaden” på Backa Övre. De första åren ägde den rum på Pingstdagen, men numera är det på Annan dag Pingst som tävlingssugna i alla åldrar samlas för att i den vackra naturen vid Fegen stränder kämpa om priserna genom att svara på, förhoppningsvis, inte allt för svåra frågor..

Under årets lopp har medlemmar i Backa Loge Föreningen lagt ner tusentals timmar ideellt arbete på Backa Övre och hundratusentals lika ideellt insamlade kronor har investerats i verksamheten. Ideell betyder, enligt SAOL, ”grundad på eller syftande till högre andliga värden; upphöjd, översinnlig”. Det är vackert! Och det är inte utan att man känner sig både upphöjd och översinnlig när man samlas ett glatt gäng en lördag för att tillsammans svinga hammare och ölburk och försöka åstadkomma något vettigt och nyttigt samtidigt som man har roligt.

Den ljusnande framtid är inte bara vår, den är sommar också, förhoppningsvis många år framöver på Backa Loge.**

** Karlsson K-E. (Kalvs Hembygdsförening), (2005). Kalv – en gränsbygd – 25 år senare. s 64-65. 

Fegen som naturvårdsområde

”Fegen, en vacker sjö 2,4 km2 stor och 38 m djup på det djupaste stället, ligger på gränser mellan de tre landskapen Halland, Småland och Västergötland. Landskapen möts vid ”Ankesten”, en sten i södra delen av sjön. Vid sjöns stränder häckar fiskegjuse och storlom och Fegen är en av de fem sjöar i värden, som har vår lekande siklöja.” Så stod beskrivit  i boken ”Kalv – en gränsbygd”, publicerad i början av 1980-talet. Fegen och Kalv hade just blivit riksbekanta namn i samband med det så kallade Fegenprojektet, som innehöll planer på att etablera en tysk semesterby vid sjön Fegen. Projektet väckte milt talat stor debatt och turbulens i socknen. Anhängare och motståndare sparade inte på krutet under debatterna om Fegenprojektet vara elle icke vara. Vågorna gick höga i bygden. Det blev till slut inget Fegenprojekt med turistby, som var planerat. Riks- och naturvårdsintressen fick styra utvecklingen, (styrd av bl.a. den lokala opinionsbildningen), och i stället bildades ett naturvårdsområde som omfattar större delen av Fegen och dess strandområde.

Enell O. (Kalvs Hembygdsförening), (2005). Kalv – en gränsbygd – 25 år senare. s 48. 

Meny
Producerad av Wordpress Webbyrå Seoka