Återbruk oh återvinning av avfall

Inredning

Semesterhus och caféets inredning och textiler är i månt arvegods eller secondhand. I stort sett all vår inredning och vårt porslin är inköpta på den begagnade marknaden.

Återvinning av avfall

Vi erbjuder bra sorteringsmöjligheter i anslutning till vårt semesterhus. Samt erbjuder vi sortering för avfall i logen för våra bröllopsgäster. Vi sorterar avfall i fyrfackskärlen. Alla våra gäster få ett häfte ”Sortera rätt!”. I Kärlet 1 sorterar man: restavfall, matavfall, färgat glas och tidningar. I Kärlet 2 sorterar man: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas, metallförpackningar. Vi har särskilda sopkärl för porslin och glas samt miljöfarligt avfall: batterier, glödlampor och elektronik. Vi friterar ingenting då har vi inga fettavfall.

Håller rent naturreservatet

Vi plockar regelbundet skräp på verksamhet samt parkering och i Fegens naturreservatet för att hålla det rent.

Återbruk oh återvinning
Meny
Producerad av Wordpress Webbyrå Seoka